Vormingsaanbod
We geloven erin dat we mee kunnen helpen om de samenleving inclusiever te maken.

Vrijetijdspunt heeft een uitgebreide expertise rond het werken met personen met een (vermoeden van) een beperking.

Vrijetijdspunt heeft een uitgebreide expertise rond het werken met personen met een (vermoeden van) een beperking.

Organisaties kunnen beroep doen op ons om kennis in huis te halen rond de thema’s waarin wij gespecialiseerd zijn. Ons vormingsaanbod bestaat uit een ruim gamma aan sessies met een specifiek thema. Elke sessie duurt 2 uur. Neem contact op met Vrijetijdspunt voor vraagverduidelijking en prijzen. Op basis van jullie vraag en ons aanbod, maken we een offerte op.

Wie kan beroep doen op onze expertise?

 • Jeugdbewegingen, jeugddiensten, scholen, sportclubs, culturele centra…
 • Iedere organisatie en vereniging kan zijn vormingsvraag stellen. Wij vertrekken van jullie verwachtingen en stellen samen haalbare doelstellingen op. In onze sessies werken we met methodieken waarbij de groep zelf aan de slag gaat.

Vorming op maat
Heb je een specifieke vormingsvraag of vind je niet meteen wat je zoekt in ons aanbod, dan maken we graag een sessie op maat. We kunnen bestaande thema’s verdiepen of uitbreiden. Neem contact op met ons om te bekijken wat mogelijk is.

Welke vormingen zijn er?
ADHD

 • Wanneer kan deze sessie van pas komen?
  • Zijn er in jouw werking kinderen die ADHD hebben?
  • Worden deze kinderen vaak aanzien als moeilijke kinderen?
  • De leidingsploeg weet er vaak geen raad mee .
  • Deze sessie kan je helpen meer inzicht te krijgen in ADHD en de beperking beter te begrijpen. .
    
 • Wat willen we bereiken?
  • Je weet wat ADHD is.
  • Je weet waar mensen met ADHD goed in zijn en welke drempels ze ervaren.
  • Je weet waarop je moet letten in het omgaan met mensen met ADHD.

Autisme

 • Wanneer kan deze sessie van pas komen?
  • De leidingsploeg weet niet goed op welke manier ze met kinderen met autisme moeten/kunnen omgaan.
  • Kinderen met autisme in jullie werking weten niet duidelijk wat van hen verwacht wordt.
  • Het is niet altijd evident om deze kinderen bij de groep te betrekken.
    
 • Wat willen we bereiken?
  • Je weet wat autisme is.
  • Je weet waar mensen met autisme goed in zijn en welke drempels ze ervaren.
  • Je weet waarop je moet letten in het omgaan met mensen met autisme

Beleven van beperking

 • Wanneer kan deze sessie van pas komen?
  • De animatorploeg weet niet goed wat een beperking is en welke beperkingen er bestaan.
  • Je wil op een laagdrempelige manier, via ‘het beleven van een beperking’, kennis maken met kinderen en jongeren met een beperking.
    
 • Wat willen we bereiken?
  • Je kent verschillende soorten beperkingen: mentale beperking, autisme, ADHD, fysieke beperking, auditieve en visuele beperking.
  • Je weet waar mensen met een bepaalde beperking goed in zijn en welke drempels ze ervaren.
  • Je hebt zelf ervaren hoe het voelt om een bepaalde beperking te hebben.
  • Je weet waarop je moet letten in het omgaan met mensen met een beperking.

Spelen maken en aanpassen

 • Wanneer kan deze sessie van pas komen?
  • Kinderen met een beperking krijgen vaak een aparte plaats bij jullie in de werking.
  • Het is moeilijk om een spel te zoeken waar kinderen met een beperking ook kunnen aan deelnemen.
  • De vrijwilligers weten niet goed op wat ze moeten letten om ervoor te zorgen dat iedereen een spel kan meespelen.
  • Het is absoluut niet nodig om je volledige spel aan te passen of een andere activiteit te verzinnen omdat er iemand met een beperking in je groep zit. Kom in deze sessie te weten welke kleine tips en aanpassingen jullie kunnen helpen.
 • Wat willen we bereiken?
  • Je leert hoe je snel en gemakkelijk een spel kunt aanpassen.
  • Je weet wat je moet aanpassen voor welke beperking.

Snoezelen

 • Wanneer kan deze sessie van pas komen?
  • Je merkt dat er een aantal kinderen nood hebben om het wat rustiger aan te doen.
  • Er is een snoezelruimte, maar de animatoren weten niet wat de bedoeling is en wat ze er mee kunnen doen.
  • Animatoren doen steeds dezelfde snoezelactiviteit met kinderen en hebben weinig inspiratie.
  • Met deze ervaringsgerichte sessie geven we veel voorbeelden. Je maakt kennis met verschillende snoezelactiviteiten.
 • Wat willen we bereiken?
  • Je weet wat snoezelen is.
  • Je leert alle hoe-wie-wat-waar-wanneer over snoezelen.
  • Je ervaart welke prikkels je kan geven en wat je allemaal kan doen in een snoezelruimte.
  • Je weet hoe je zonder budget of aparte ruimte toch een snoezelruimte kan maken.

Storend gedrag en conflicthantering

 • Wanneer kan deze sessie van pas komen?
  • Je merkt dat de leidingsploeg vaak niet goed weet hoe ze kunnen reageren op storend gedrag van kinderen. Straffen lijkt de enige oplossing.
  • Het loopt regelmatig uit de hand met een aantal kinderen. Er zijn veel conflicten.
  • De animatoren hebben een aantal concrete tips nodig om de moeilijkste kinderen aan te pakken.
    
 • Wat willen we bereiken?
  • Je kent de mogelijke oorzaken van storend gedrag.
  • Je leert hoe je storend gedrag kan vermijden.
  • Je weet hoe je kan reageren als een kind storend gedrag vertoont.
  • Je leert wanneer belonen en straffen helpt en wat een goede straf of beloning is.

Visie op personen met een beperking

 • Wanneer kan deze sessie van pas komen?
  • Jullie krijgen vragen van ouders die hun kind met een beperking naar de werking willen sturen en weten niet zo goed hoe hierop te reageren?
  • Zitten jullie binnen de leidingsploeg niet allemaal op dezelfde golflengte als het gaat over kinderen met een beperking in de werking?
 • Wat willen we bereiken?
  • Je hebt zicht op hoe men in de loop van de tijd een andere kijk ontwikkelde op mensen met beperkingen.
  • Je begrijpt waarom deze evolutie een effect heeft op hoe de samenleving omgaat met mensen met beperkingen.
  • Je hebt denkkaders die je helpen nadenken over mensen met een beperking.

Seksualiteitsbeleving van PMB

 • Wanneer kan deze sessie van pas komen?
  • Jouw groep kampt met vragen rond hygiëne, intimiteit, relaties, voorlichting…. Jullie weten er niet meteen een antwoord op.
  • Jullie hebben een grote groep tieners en jongeren en de leiding is niet altijd voorbereid op situaties die met seksualiteit te maken hebben.
  • Jullie hebben nood aan een aantal concrete handvaten rond wat wel en niet kan in jullie werking.
    
 • Wat willen we bereiken?
  • Je bezit heel wat praktische informatie over thema’s als hygiëne, intimiteit, relaties… en je weet hoe je deze thema’s bespreekbaar maakt bij jongeren.
  • Je kan gepast reageren op een aantal heel concrete situaties.
  • Je weet hoe je om moet gaan met grensoverschrijdend gedrag.
  • Je weet wat wel en niet kan volgens een aantal concrete richtlijnen.

Vrijwilligers met een beperking (+ visie)

 • Wanneer kan deze sessie van pas komen?
  • Jullie kregen de vraag van iemand met een beperking om als vrijwilliger aan de slag te gaan.
  • Enkele tieners met een beperking hebben eigenlijk dezelfde leeftijd als de animatoren en vragen of ze leiding mogen worden.
  • Niet eenvoudig, maar we kunnen jullie zeker en vast enkele kaders bieden om samen over na te denken.
 • Welke vragen worden tijdens de vorming beantwoord?
  • Hoe reageren als er iemand met een beperking de vraag stelt om leiding te worden?
  • Moet elke animator steeds alle taken opnemen?
  • De leidingsploeg betrekken, een gesprek hebben met de kandidaat animator… Waar moeten we rekening mee houden?

Begeleiden van kinderen en jongeren met een beperking

 • Wanneer kan deze sessie van pas komen?
  • In de werking zijn er enkele kinderen die het moeilijk hebben om zelfstandig een spel te spelen.
  • Sommige kinderen op het speelplein lopen precies verloren. Moeten we hen individueel gaan begeleiden?
  • Kinderen met een beperking op onze werking krijgen (te) veel aandacht. Is dat de juiste manier van omgaan met hen?
    
 • Welke vragen worden tijdens de vorming beantwoord?
  • Welke manieren bestaan er om kinderen en jongeren met een beperking te ondersteunen?
  • Contact met ouders en communicatie met kinderen... Waarop moet je letten?
  • Wanneer is iemand beperkt? Heeft dit iets te maken met onze kijk op mensen met een beperking?

Evaluatie + vergadertechnieken

 • Wanneer kan deze sessie van pas komen?
  • Je merkt dat een vergadering of evaluatie een moeilijk moment is voor de leiding. Er wordt tussendoor vaak gebabbeld of het is steeds dezelfde persoon die aan het woord is.
  • De vergadering duurt soms heel lang en je merkt dat niet alles besproken wordt tijdens het vergadermoment.
    
 • Wat willen we bereiken?
  • Je kan verschillende evaluatiemethodieken bedenken en gebruiken.
  • Je weet hoe je concreet aan de slag kan gaan met de info uit een evaluatiemoment.
  • Je weet hoe je op een efficiënte manier kan vergaderen en toch zorgt dat iedereen aan bod kan komen.
  • Je leert hoe je op een efficiënte manier vergadert en zorgt dat iedereen aan bod kan komen.
  • Je ervaart hoe je aan de slag kan gaan met bepaalde situaties die vaak voorkomen tijdens het vergaderen.

Teambuilding en groepsprocessen

 • Wanneer kan deze sessie van pas komen?
  • Er is veel nieuwe leiding in je groep en je merkt dat ze hun plaats in de groep nog wat aan het zoeken zijn.
  • Je wil graag meer inzicht verwerven in hoe jullie groep(en) in elkaar zit(ten) en op welke manier mensen zich bewegen binnen de groep.
  • Je wil graag werken aan de teamgeest en de sfeer in jullie ploeg.
    
 • Wat willen we bereiken?
  • Je weet hoe een groep groeit en hoe mensen zich bewegen binnen een groep.
  • Je kent een aantal nieuwe teambuilding spelen en kan deze toepassen in je groep.
  • Je verwerft meer inzicht in je groep en hoe die in elkaar zit.

Participatie en inspraak

 • Wanneer kan deze sessie van pas komen?
  • Op het speelplein vinden we dat kinderen meer inspraak moeten krijgen.
  • Wat willen onze kinderen en jongeren eigenlijk doen op een volgende activiteit? Hoe kunnen we dit te weten komen?
  • In deze sessie leren we heel veel methodieken en spelletjes kennen om kinderen meer inspraak te geven in de werking.
    
 • Welke vragen worden tijdens de vorming beantwoord?
  • Hoe ga je evalueren met kinderen?
  • Evalueren met tieners of met kleuters. Wat zijn de verschillen en waarop moeten we letten?
  • Hoe kan je zelf spelen en methodieken uitvinden?

Agressie

 • Wanneer kan deze sessie van pas komen?
  • Je wordt in de werking soms geconfronteerd met agressie situaties bij kinderen. Het is voor jullie ploeg moeilijk om hier op een gepaste manier op te reageren.
  • Je weet niet goed wat je moet doen op het moment dat een kind agressief gedrag vertoont en hoe je achteraf de situatie kan bespreken.
  • Het is vaak onduidelijk vanwaar de agressie komt of hoe je het kan voorkomen.
 • Wat willen we bereiken?
  • Je kent de mogelijke oorzaken van agressie bij kinderen.
  • Je weet hoe je moet handelen wanneer zich een agressie situatie voordoet.
  • Je weet hoe agressie preventief kan vermeden worden.
  • Je kent de do’s en dont’s tijdens een agressie situatie.

Neem contact met ons op indien je vragen hebt over één van onze vormingen of een vorming aan wil vragen.

Op aanvraag
Op aanvraag
Op aanvraag
050 47 25 90

Contacteer ons voor meer informatie

Peterseliestraat 100
8000 Brugge
050 47 25 90

Tijdelijke locatie bureau's tot eind april:
Verbrand Nieuwland 19, 8000 Brugge

Telefonische bereikbaarheid:
van ma tot vrij van 10 - 12.30 uur en van 13 - 17 uur

Als vrijwilliger kan je veel betekenen

Download onze publicaties en documenten

Vrijetijdspunt brengt om de 2 maanden een nieuw Magazine uit. Voor de vakantiegangers is er ook onze reisbrochure.
Daarnaast vind je er ook de afsprakennota voor vrijwilligers. Download hier onze laatste publicaties.

Wil je graag ons Magazine en/of de reisbrochure per post ontvangen? Neem dan contact op!

 • Programma september - oktober

 • Programma juli - augustus

 • Programma mei - juni

 • Programma maart - april

 • Programma januari - februari

 • Reisbrochure 2023