08/01/2020

Veel vertrouwen voor iets moois in 2020

Bert Putman, algemeen directeur van Vzw Oranje: 'Met minder middelen op een creatieve wijze ons eigen verhaal verderzetten.'

Ondertussen raakt alles terug op volle toeren. 2020 wordt alvast opnieuw een jaar met veel uitdagingen. Maatschappelijke thema's domineren de actualiteit: politieke turbulentie, klimaatvraagstukken, migratieproblematiek, internationale spanningen, financiële tekorten… Allemaal vraagstukken waar geen eenvoudig antwoord op te vinden is.

Ook Oranje blijft niet gevrijwaard van de impact. De federale regering blijft voorlopig uit, maar dit betekent niet dat men op Vlaams niveau temporiseert. Integendeel: de besparingen zijn een feit, met ingang van 1 januari 2020.

Oranje wil niet lijdzaam toezien en ondergaan. Het is onze opdracht om onze dienstverlening in de toekomst anders te organiseren, onze opdracht te verbreden, nog nauwer samen te werken met andere sectoren… Het wordt de uitdaging om met minder middelen op een creatieve wijze ons eigen verhaal verder te zetten.

Daarnaast proberen we zelf en via Kwaito beleidsbeïnvloedend te werken oa. om ruimte te krijgen voor verandering en experiment. We willen onze stempel blijven drukken!

We zijn er van overtuigd dat we met Oranje troeven in handen hebben om in te spelen op deze evoluties. Eén van de belangrijkste troeven zijn onze medewerkers, zowel personeel als vrijwilligers. Oranje heeft een medewerkersploeg met veel energie en veranderingsvaardigheid. Een ploeg die kan inspelen op noden en nieuwe kansen. Een ploeg die de voorbije jaren bewezen heeft er te staan. 

Als we op het élan van de voorbije jaren verder kunnen bouwen, vertrekken we vanuit het vertrouwen dat we er ook in 2020 weer iets moois van kunnen maken.

2020 here we come!! 

In naam van het directieteam,
Bert Putman, Algemeen Directeur vzw Oranje

Contacteer ons voor meer informatie

Peterseliestraat 100
8000 Brugge
050 47 25 90

Telefonische bereikbaarheid:
van ma tot vrij van 10 - 12.30 uur en van 13 - 17 uur

Als vrijwilliger kan je veel betekenen

Download onze publicaties en documenten

Vrijetijdspunt brengt om de drie maanden een nieuw Magazine uit. Je vindt er niet alleen een overzicht van alle activiteiten en werkingen, maar ook interessante artikels, toffe foto's... Voor de vakantiegangers is er ook onze reisbrochure. Daarnaast vind je er ook de afsprakennota voor vrijwilligers. Download hier onze laatste publicaties.

Wil je graag ons Magazine en/of de reisbrochure per post ontvangen? Neem dan contact op!

  • Magazine herfst - aangepast programma

  • Reisbrochure 2020

  • Afsprakennota vrijwilligers