123inclusie
10/10/2022

123inclusie, iedereen erbij!

Inclusie in de kijker tijdens maand van de inclusie.

Op 9 oktober start de maand van de inclusie.

De campagne 123inclusie wil er mee voor zorgen dat kinderen en jongeren met een beperking gemakkelijker een weg vinden naar het jeugdwerk, kinderopvang en sportclub. 

Waarom?
Kinderen en jongeren met een beperking vinden moeilijk aansluiting bij leeftijdsgenoten in de vrijetijdssfeer. Nochtans zit hier maatschappelijke en emotionele winst in voor alle partijen
De campagne 123inclusie vraagt meer aandacht en actie om kinderen en jongeren met een beperking warm te onthalen in jouw jeugdwerking, kinderopvang of sportclub. 

Wij doen mee!
We weten dat inclusie in de praktijk niet makkelijk is voor veel kinderen en jongeren en voor vrijetijdsorganisaties, daarom steunen wij de campagne vanuit Vrijetijdspunt en vanuit Oranje vzw voor 100%
Daarom zetten we als inclusieve vrijetijdsorganisatie ons engagement deze maand extra in de verf, en laten we zien hoe wij ons dagelijks inzetten vanuit de hoop en het geloof dat iedereen onbeperkt moet kunnen samenleven. 

Onlangs schreef onze algemeen directeur, Bert Putman een inspirerend opiniestuk in Knack, naar aanleiding van de recente getuigenis van William Boeva.

Zoals Bert treffend verwoordt: 'Inclusie gaat veel verder dan tolerantie. Het is veel meer dan een positieve beeldvorming van een groep mensen die we wel nog steeds een aparte plek toewijzen. Het is drempels wegwerken om die aparte plek te verbinden met de rest. Het is hen mee betrekken. In het gesprek, in het buurtleven, in de samenleving. Het is durven nadenken over een ander soort samenleving. Durven kiezen voor een grote sprong.'

Volg onze facebookpagina en de instagrampagina van onze speelpleinwerkingen en ontdek hoe wij inclusie omzetten in de praktijk.

Doe jij ook mee?
Ben je net als ons overtuigd dat iedereen een volwaardige plek moet hebben in het jeugdwerk, de kinderopvang, de sportclub of andere vrijetijdsorganisaties? Laat je stem horen en doe mee met 123 inclusie! Lees meer over de campagne en wat jij kan doen op de website van de Ambrassade

Op zoek naar meer inspiratie? 
Luister naar de 123inclusie podcast en kom meer te weten over inclusie. In een reeks van 4 talkshows focust de podcast op een specifiek deelthema: Buitenschoolse Kinderopvang, Jeugdverenigingen, Sportclubs en Begeleiders met een beperking. 

De campagne ‘123 inclusie - Iedereen erbij’ is een initiatief van het departement Cultuur, Jeugd en Media en het Agentschap Opgroeien, de afdeling Gelijke Kansen, Integratie en Inburgering van het Agentschap Binnenlands Bestuur. De campagne wil er mee voor zorgen dat kinderen en jongeren met een beperking gemakkelijker een weg vinden naar het jeugdwerk, kinderopvang en sportclub. Deze actie kadert in de uitvoering van het Vlaams Jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan.

Contacteer ons voor meer informatie

Peterseliestraat 100
8000 Brugge
050 47 25 90

Tijdelijke locatie bureau's tot eind april:
Verbrand Nieuwland 19, 8000 Brugge

Telefonische bereikbaarheid:
van ma tot vrij van 10 - 12.30 uur en van 13 - 17 uur

Als vrijwilliger kan je veel betekenen

Download onze publicaties en documenten

Vrijetijdspunt brengt om de 2 maanden een nieuw Magazine uit. Voor de vakantiegangers is er ook onze reisbrochure.
Daarnaast vind je er ook de afsprakennota voor vrijwilligers. Download hier onze laatste publicaties.

Wil je graag ons Magazine en/of de reisbrochure per post ontvangen? Neem dan contact op!

  • Programma september - oktober

  • Programma juli - augustus

  • Programma mei - juni

  • Programma maart - april

  • Programma januari - februari

  • Reisbrochure 2023