Ondersteuning regio Zuid Oost-Vlaanderen
inzetten op jeugdwerk voor kinderen en jongeren met een beperking in het zuiden van Oost-Vlaanderen

De Stroom, vzw Oranje en Groep Ubuntu x 8K bouwen met een nieuw project aan een levendig, duurzaam en aantrekkelijk jeugdwerklandschap voor kinderen en jongeren in Zuid Oost-Vlaanderen.

De Stroom, vzw Oranje en Groep Ubuntu x 8K bouwen met een nieuw project aan een levendig, duurzaam en aantrekkelijk jeugdwerklandschap voor kinderen en jongeren in Zuid Oost-Vlaanderen.

Wat doet het project?

Het aanbod voor kinderen en jongeren met een beperking heeft in de regio Zuid Oost-Vlaanderen een stimulans nodig om te groeien. Met dit project hopen we als sterke partner en/of vertegenwoordiger voor de kinderen,  jongeren en hun netwerk naar voor te komen. We willen onze kennis tot bij het bestaand, lokaal jeugdwerk brengen. Daarnaast zoeken we verbindingen tussen organisaties en mensen om zo tot ontmoetingen te komen.

Het project focust op kinderen en jongeren met een beperking en/of vermoeden van een beperking. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt in type beperking of ondersteuningsnood. We streven ernaar dat alle kinderen kunnen aansluiten op een toegankelijk vrijetijdsaanbod in hun onmiddellijke omgeving.

Hoe verloopt het project?

Eerst brengen we het huidig jeugdwerklandschap binnen de regio in kaart. We onderzoeken de noden, kansen en mogelijke drempels van kinderen en jongeren met een beperking (en hun netwerk).  Daarnaast worden ook het lokaal bestuur en jeugddiensten bevraagd naar hun intenties rond een (al dan niet inclusief) aanbod en wordt contact gelegd met bestaande jeugdwerkinitiatieven. Via onderzoek, ondersteuning en/of ontwikkeling van aanbod willen we ontmoeting creëren tussen het lokaal bestuur, bestaande jeugdwerkinitiatieven en kinderen en jongeren met een beperking en hun netwerk.

Het ontwakende aanbod in het zuiden van de provincie Oost-Vlaanderen verdient de nodige opvolging om duurzaam te worden en te blijven. De partners kunnen proberen vanuit hun expertise deze opvolging te voorzien.

Wat kun je verwachten van de brugfiguur in de regio? 

Onze brugfiguur voor dit project is Lore Van Hauwenhuyse

 • Noden detecteren
 • Gratis ondersteuning en advies op maat
 • Verbindingen zoeken met andere organisaties in de buurt
 • Vorming voorzien voor vrijwilligers en beroepskrachten
 • Ondersteuning in communicatie
 • Creëren van inspraak van kinderen en jongeren met een beperking en hun netwerk
 • Inspiratie en kennis delen

 

Wil je graag meewerken aan dit project? 

 • We zijn op zoek naar kinderen en jongeren met een beperking en hun netwerk in regio Zuid Oost-Vlaanderen die hun verhaal, ervaringen en vragen willen delen.

 

 

Zuid Oost-Vlaanderen
0499 75 09 74

Contacteer ons voor meer informatie

Peterseliestraat 100
8000 Brugge
050 47 25 90

Telefonische bereikbaarheid: di tot vrij van 10 - 12.30 uur

Als vrijwilliger kan je veel betekenen

Download onze publicaties en documenten

Vrijetijdspunt brengt om de drie maanden een nieuw Magazine uit. Je vindt er niet alleen een overzicht van alle activiteiten en werkingen, maar ook interessante artikels, toffe foto's... Voor de vakantiegangers is er ook onze reisbrochure. Daarnaast vind je er ook de afsprakennota voor vrijwilligers. Download hier onze laatste publicaties.

Wil je graag ons Magazine en/of de reisbrochure per post ontvangen? Neem dan contact op!

 • Afsprakennota vrijwilligers

 • Magazine 90 - September - november 2019

 • Reisbrochure september 2019 - maart 2020